Om oss

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) är ett gemensamt kansli för alla kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län. CSO samordnar och utvecklar kursen i samhällsorientering för nyanlända som bor i de tjugosju kommunerna.

Samhällsorienteringen samordnas av CSO i följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

CSO har upphandlad verksamhet och leverantörerna är: Elvira Kunskapsutveckling AB och Cuben Utbildning AB. Nuvarande avtalsperiod började den 1 september 2019 och pågår till och med den 31 augusti 2022.


Kursen i samhällsorientering

Samhällsorientering är en lagstadgad kurs för nyanlända invandrare. Även vissa anhöriginvandrare har rätt att läsa kursen. Kursen ger kunskap om hur samhället fungerar och erbjuder nyanlända kunskap om rättigheter och skyldigheter för att bli delaktiga både i civilsamhället och på arbetsmarknaden.

Under 80 timmar får deltagarna på sitt modersmål lära sig om hur det svenska systemet är uppbyggt och hur den svenska demokratin har vuxit fram.

Genom dialog och reflektion får varje deltagare möjlighet att skapa en förståelse utifrån sina egna erfarenheter. Under kursen diskuteras bland annat; hur vården fungerar i Sverige, olika sätt att se på barnuppfostran, svensk skola, individen kontra kollektivet etc. Ofta ingår även studiebesök i kursen. Vill du veta mer om bakgrunden till samhällsorienteringen kan du läsa delbetänkandet SOU 2010:16.


Läs mer om innehåll och upplägg

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443