CSO:s egna utvärderingar

Konsultföretaget Carlén & Werner AB genomförde på uppdrag av Centrum för samhällsorientering en utvärdering av den samordnade samhällsorienteringen i Stockholms län, 2012.

Syftet med uppdraget var att belysa hur samverkan sker utifrån de olika aktörernas ansvar och roller (Arbetsförmedlingen – Centrum för samhällsorientering – kommunerna), identifiera briser i samverkan, arbetsformer och arbetssätt, lyfta fram det som fungerar bra samt ge förslag på förbättringar.

Läs utvärderingen av samordnad samhällsorientering i Stockholms län här.


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443