Normkritik, jämlikhet och jämställdhet

Kommuner och landsting ska ge alla medborgare en likvärdig service oavsett kön. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet blir en del av det ordinarie arbetet. Den här filmen har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och den förklarar vad det innebär och ger konkreta exempel på hur det kan se ut.
 

 
För dig som vill ha mer fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete – läs mer på jämställ.nu.


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443