Läs och lyssna på olika språk

Nyheter på internet

SR international är Sveriges Radios flerspråkiga kanal med uppdraget att informera om Sverige. SR International sänder nyheter och program på sju språk, däribland lätt svenska.

Tidningen och webbsidan 8 sidor är på lättläst svenska

Klartext är radionyheter på lätt svenska


Om boende

Information från bostadsförmedlingen i Stockholmsregionen.

Arabiska
Engelska
Tigrinja
Somaliska
Svenska


Om arbete, skatter och konsumtion

Information från Arbetsförmedlingen
Information på olika språk

Information från Skatteverket
Information från Skatteverket på olika språk

Information från Konsumentverket
Välj olika språk på webbplatsen: Hallåkonsument


Studier och studielån

Universitets- och högskolerådet – välj språk på webbplatsen: uhr.se

Information från CSN, Centrala studiestödsnämnden
På olika språk: csn.se


Om hälso- och sjukvård

Information från UMO – Ungdomsmottagning
Hälsa och relationer: umo.se

Information från Sluta-röka-linjen
slutarokalinjen.se


Om demokrati och mänskliga rättigheter

Information från riksdagen
In English

Information från Länsstyrelsen
På flera språk: Om jämställdhet och lagar

Information från regeringen
Så styrs Sverige, information på olika språk: regeringen.se

Information från Valmyndigheten
På engelska: val.se

Information från riksdagspartierna, obs – alla partier har inte information på flera språk
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Information från EU-upplysningen
På olika språk: eu.riksdagen.se

Information från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
På engelska: manskligarattigheter.se/en

Information från Barnombudsmannen
Engelska:
barnombudsmannen.se/english/about-us/

Information från BRIS, Barnens rätt i samhället
Välj språk genom Google translate på webbplatsen – Bris.se


Information från Försäkringskassan

Information för personer som fått uppehållstillstånd finns på svenska, somaliska, arabiska, tigrinja och dari: forsakringskassan.se
Om socialförsäkringen


Om hot och våld

Information från Brottsoffermyndigheten
brottsoffermyndigheten.se

Information från Brottsofferjouren
På olika språk: boj.se

Information från Polisen
På olika språk: polisen.se/komtilloss/

Information om Kvinnofridslinjen
På olika språk: kvinnofridslinjen.se/

Information från Terrafem – nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld
På olika språk: terrafem.org


Om uppehållstillstånd, medborgarskap och visum

Information från Migrationsverket
migrationsverket.se


Om trafikregler och trafiksäkerhet

Information från Trafikverket
På lättläst svenska: Tillsammans i trafiken
Information from the Swedish Transport Administration (Trafikverket) in English

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter