Utvärderingar och rapporter


Från regering och länsstyrelse


Förordning om samhällsorientering (2010:1138) reglerar innehåll och omfattning av den samhällsorientering som kommunerna ska erbjuda vissa nyanlända invandrare. Regeringen har också tagit fram ett förordningsmotiv som anger hur förordningen ska tolkas:
Förordning med förordningsmotiv – Samhällsorientering

Regeringens slutbetänkande, maj 2010:
Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet SOU 2010:37

Regeringens delbetänkande, mars 2010:
Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv

Länsstyrelsen i Stockholms län, jan 2010:
Kartläggning av samhällsinformation 2010


Från Samhällsorientering i samverkan

 


Från andra regioner


Rapport om arbetet med samhällsinformation i Västra Götalands län, maj 2009:
Samhällsinformation – en del av introduktionen

Utvärdering av samhällsinformationen i Göteborgs stad, jan 2009: Dialog i centrum

Studie om förutsättningar och svårigheter i integrationsprocessen, maj 2009:
“En av folket helt enkelt”

Kartläggning av projektet Värdegrunder för det svenska samhället, Göteborg 2007:
Värdegrunder för det svenska samhället
 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter