Välkommen till Sverige

I den här delen av kursen kommer du att få lära dig om Sveriges historia, kultur och system. Hur har utvecklingen i Sverige sett ut och hur har våra institutioner vuxit fram? Du kommer också att lära dig vilka värderingar det svenska samhället bygger på och hur myndigheter och kommuner fungerar där du bor.

 

Kurstid: 27 timmar

 

• Vad behöver jag veta om svensk historia?

• Hur fungerar migrationsverket och andra myndigheter?

• Vilka värderingar bygger det svenska samhället på?

• Kan jag behålla mina traditioner?

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter