Viktigt vid flytt

Folkbokföring hos Skatteverket

Alla personer som är bosatta i Sverige, ska vara folkbokförda hos myndigheten Skatteverket. Folkbokföringen är ett befolkningsregister. Uppgifter om namn, identitet och familjeförhållanden registreras i folkbokföringen.

Vid flytt till en ny bostad behöver man folkbokföra sig på sin nya adress hos Skatteverket. Då får man sin post till rätt adress, och man betalar rätt skatt.

Blankett för flyttanmälan finns på Skatteverkets hemsida. Att göra flyttanmälan kostar ingenting.

Hämta blankett för flyttanmälan på webbplatsen: www.skatteverket.se
Information finns på olika språk


Meddela ny adress

När man har gjort en flyttanmälan meddelar Skatteverket många andra statliga myndigheter att adressen har ändrats. Men man behöver själv kontakta alla andra som ska få veta den nya adressen, till exempel skolan och de företag där man är kund. I annat fall kan viktig post och räkningar skickas till fel adress. Obetalda räkningar kan leda till dyra påminnelseavgifter, och i värsta fall ett ärende hos myndigheten Kronofogden. Se mer under avsnittet om Konsumenters rättigheter och hushållsekonomi.


Eftersända post

Det går att beställa eftersändning av post från den gamla adressen till den nya till en avgift. Då kommer all post kommer till den nya adressen.

Läs mer om eftersändning av post på webbplatsen: www.adressandring.se