För unga och äldre

 

Studentbostäder

Studentbostäder finns i de flesta städer som har en högskola eller ett universitet. Ett krav för att få bo i studentbostad är att man studerar på högskola eller universitet. Svenska Studentbostadsföreningen har information om var studentbostäder finns, och kontaktuppgifter till bostadsföretagen.

Läs mer på webbplatsen: www.sokstudentbostad.se


Ungdomsbostäder

I en del kommuner finns så kallade ungdomsbostäder, som oftast riktar sig till unga under 25 eller 30 år. Om man bor i en ungdomsbostad måste man flytta ut när man är för gammal för att bo i en ungdomsbostad.


Seniorboende

I en del kommuner finns så kallade seniorlägenheter, som oftast riktar sig till personer som är äldre än 65 år. Ibland kan åldersgränsen för ett seniorboende vara lägre. Seniorlägenheter finns som bostadsrätt och som hyresrätt. För att få en seniorlägenhet måste man uppfylla ålderskravet, men man kan ställa sig i kö för boendet redan när man är yngre. För att ställa sig i kö kontaktar man en bostadsförmedling.


Hemtjänst och särskilda bostäder för äldre

Äldre personer som har svårt att klara av vardagen själva, kan få hjälp med hemtjänst eller särskilt boende av kommunen. Hemtjänst är när personal från kommunen hjälper till med bland annat städning, hygien och mat i hemmet.

Har man ett större behov av vård och omsorg kan man få bo i ett särskild boende för äldre, till exempel servicehus, ålderdomshem, gruppboende eller sjukhem.

För att ansöka om hemtjänst och särskilda boenden för äldre, kontaktar man en biståndshandläggare i sin kommun.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter