Brandskydd och säkerhet

Om en brand inträffar kan det vara svårt att veta vad som behövs göras. Det är viktigt att känna till hur det går att förebygga brand men också vad som bör göras om branden väl inträffar.

Förebyggande:

– Ha brandfilt och brandsläckare hemma. Även boendesprinkler är ett säkert skydd.

– Se till att det finns brandvarnare

– Var försiktig med att lämna tända ljus

– Kontrollera att glödlamporna har rätt watt-tal

– Kom ihåg att stänga av spisplattan

Läs mer på Brandsskyddsföreningen.

 

Om branden väl inträffar

Det går att göra mycket för att minska riskerna för brand, men en brand kan ändå bryta ut. Vid brand handlar det om att veta vad som behöver göras snabbt för att agera och förhindra att branden blir större.

Gör såhär om det börjar brinna:

Rädda först dem som är i livsfara, men ta inga risker. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför är det viktigt att gå ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Öppna inte stängda dörrar utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om dörren är varm upptill brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.

Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

Släck branden om det är möjligt. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning som funkar bäst. Det går att göra flera åtgärder samtidigt om det finns flera personer som kan hjälpas åt.

 

Brandskyddsbanken finns information, utbildning, goda råd, filmer och annat material om brandsäkerhet och brandskydd. Där finns även utbildning om hur det går att brandsäkra hemmet. Utbildningen finns på flera olika språk.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter