För dig med funktionsnedsättning

 

Boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Familjer som har ett barn eller en ungdom med särskilt behov av stöd och omvårdnad på grund av funktionsnedsättning, kan få stöd från kommunen.

Det kan handla om stöd eller praktisk hjälp i hemmet, att bygga om för att anpassa den egna bostaden eller att erbjuda tekniska hjälpmedel. Det kan också handla om ett annat boende där det finns personal.

Om man vill ansöka om avlastning eller särskilda boenden kontaktar man sin kommun.


Boende för vuxna med funktionsnedsättning

Vuxna personer som har en funktionsnedsättning och som inte klarar eget boende, kan få olika stödinsatser från sin kommun.

Det kan till exempel handla om att anpassa den egna bostaden genom att bygga om, eller att få en kontaktperson eller ett boendestöd som stöttar i vardagen. Det kan också vara hemtjänst, vilket betyder att en person från kommunen hjälper till med enklare hushållssysslor i hemmet.

Det finns också särskilda boenden för vuxna med funktionshinder, till exempel gruppbostad, servicebostad eller stödboende.

Om man vill ansöka om avlastning eller särskilda boenden kontaktar man sin kommun.

På 1177 Vårdguiden finns information om stöd, hjälp och service för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

För att ta reda på mer information om boende för personer med funktionsnedsättning, gå in på din kommuns webbplats och sök på ordet funktionsnedsättning.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter