Hushållsekonomi

Hushållsekonomi handlar om att få den privata ekonomin att gå ihop och ha kontroll över sina inkomster och kostnader.


Att göra en budget

Det är bra att göra en privat budget. I en budget skriver man ner alla inkomster och utgifter man har. Då får man en överblick över sin ekonomi, och möjlighet att göra förändringar, till exempel göra upp en avbetalningsplan om det finns skulder.

Myndigheten Konsumentverket har en broschyr som heter Koll på pengarna. Broschyren ger råd om hur man på ett enkelt sätt gör upp en budget, och konkreta tips på hur man kan få pengarna att räcka längre. Broschyren finns på flera språk, och kan hämtas gratis från Konsumentverkets webbplats.


Budget- och skuldrådgivning

Många kommuner erbjuder budget- och skuldrådgivning till sina invånare. Rådgivarna kan ge konkreta råd till personer som har problem med sin privata ekonomi. De kan till exempel förklara hur man gör en budget, ge råd om avbetalningsplan, och hjälpa till att ansöka om skuldsanering. Läs mer om skuldsanering längre ner i texten.

För att komma i kontakt med en budget- och skuldrådgivare, ska man kontakta sin kommun. Tjänsten är gratis, men det kan vara lång väntetid för att få träffa en budget- och skuldrådgivare.


Betala räkningar

En räkning som inte blir betald i tid kan bli kostsamt. Ofta får man en påminnelse som har en extra avgift för försening. Många företag skickar obetalda räkningar till inkassoföretag, som tar extra betalt av kunden för att driva in betalningen.

Betalas inte räkningen till inkassoföretaget skickas den till myndigheten Kronofogden. Betalas inte räkningen till Kronofogden heller så kan de ta ett beslut om utmätning. Det betyder att de kan ta en viss del av en persons lön eller egendom, för att betala skulderna.

När man inte betalar sina räkningar i tid kan man även få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning gör det svårt att till exempel få låna pengar hos banker, köpa bil eller annat på avbetalning, eller att öppna ett mobilabonnemang i framtiden.

Har man svårt att betala sina räkningar i tid kan man alltid ringa till företagen och fråga om det är möjligt att dröja med betalningen en kortare tid. Man kan också be att få göra en avbetalningsplan, att betala delar av räkningen under en längre tid. Det går också att kontakta kommunens konsumentrådgivare, för att få hjälp i kontakter med företagen.

Den viktigaste räkningen att betala i tid, är hyran för bostaden. Om hyran inte betalas kan man bli vräkt och det betyder att man förlorar sin bostad.


Köpa på avbetalning

Många butiker och företag erbjuder sina kunder att köpa varor på avbetalning. Det betyder att man delar upp betalningen under en längre tid, till exempel en gång per månad under två år.

Det kan vara dyrt att köpa på avbetalning eftersom företagen ofta tar ut olika avgifter och räntor för tjänsten. Det är därför viktigt att kontrollera hur stor den effektiva räntan är. Den effektiva räntan är den totala kostnaden för ett lån, och där ingår ränta och alla avgifter för lånet.


Låna hos banker

Ska man köpa en bostad eller en bil behöver man ofta låna en del av pengarna hos en bank.

För att få ett lån hos en bank krävs oftast att man har en arbetsinkomst. Banken gör en kreditprövning av kunden. Det betyder att banken kontrollerar vilka tillgångar kunden har, och om personen har möjlighet att betala tillbaka lånet. Om banken beviljar lånet så gör de en plan för hur kunden ska betala tillbaka . Samtidigt bestäms villkoren för lånet, det vill säga vilken ränta kunden ska betala. Räntans storlek kan variera mycket över tid.


Skuldsanering

Personer som får stora skulder som de inte kan betala tillbaka, kan få hjälp med skuldsanering. Det betyder att personen kan befrias från sina skulder, efter att ha betalat tillbaka så mycket som möjligt under fem år. Under den perioden lever personen på existensminimum.

För att få skuldsanering ska man ha varit i skuld i flera år, och det krävs att man har gjort allt man kunnat för att få ordning på sin ekonomi.

Ansökan om skuldsanering lämnas till Kronofogden. Information om ansökan, och blankett för ansökan finns på deras webbplats.
 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter