Konsumenters rättigheter

Vilka rättigheter har du som konsument, om du till exempel vill klaga på en vara eller ångra ett köp? Det finns flera lagar som bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter en konsument har. Läs mer om konsumenters rättigheter på Konsumentverkets webbplats.


Reklamation

Har man köpt en trasig vara eller en tjänst som inte fungerar har man rätt att reklamera det man har köpt. Då kan man få en ny vara eller så kan säljaren laga varan. Ibland kan man få pengarna tillbaka.

Rätten att reklamera gäller i tre år från köpet. Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens ansvar att bevisa att felet inte fanns från början. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det köparen som måste kunna bevisa att felet fanns från början. En reklamation ska göras inom två månader från att felet upptäcktes.

Kunden behöver visa ett kvitto eller något annat bevis på att varan är köpt i affären, till vilket pris och vid vilket datum.

Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden enligt lagen.


Öppet köp

Öppet köp betyder att man får tillbaka pengarna för en vara om man ångrar köpet.

Det är frivilligt för säljaren att erbjuda öppet köp. Om säljaren erbjuder öppet köp, är det säljaren som bestämmer hur länge det gäller. Det står på kvittot vilka regler affären har.


Bytesrätt

En del butiker som inte erbjuder öppet köp kan i stället erbjuda bytesrätt. Det betyder att man kan lämna tillbaka varan och välja en annan i stället. Säljaren kan också ge ett tillgodokvitto, som kan användas för att handla i butiken vid ett senare tillfälle. Det är frivilligt för säljaren att erbjuda bytesrätt.


Spara kvittot

Det är alltid bra att spara kvittot som man får när man köpt en vara. På kvittot står det om öppet köp eller bytesrätt gäller, och hur länge det gäller. Det står också om man har en garanti på varan. Kvittot behövs om man vill reklamera varan, eller om man vill använda sig av öppet köp eller bytesrätt.


Vad är moms?

Alla varor och tjänster som man köper är med moms. Moms betyder mervärdes- och omsättningsskatt, och är en skatt som man betalar till staten. Momsen är alltid inräknad i priset men ska skrivas ut på kvittot för varan. Momsen på mat är 12 procent och på andra varor oftast 25 procent av priset.


Konsumentrådgivning

Kommunerna har ofta en konsumentrådgivare som kan ge information och råd, om till exempel rättigheter och skyldigheter som konsument och reklamation av en vara eller en bil.


Allmänna reklamationsnämnden

Myndigheten Allmänna reklamationsnämnden, ARN, arbetar med att lösa konsumenttvister. En konsumenttvist är till exempel när en konsument och en säljare inte kommer överens om ett fel på en vara.

Konsumenten kan då göra en anmälan till ARN, inom sex månader från det att tvisten uppstod.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter