Miljö och återvinning

Sopsortering

Varför ska jag sopsortera?
Sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera sopor kan de tas hand om på ett säkert sätt. Det mesta kan återvinnas och återanvändas till nytt material på ett sätt som skyddar människor och miljön. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Sopsortering är en del av Europeiska unionens plan för hur avfall ska hanteras så att miljö och människor inte kommer till skada. Det finns även en lag på att alla ska sortera sina sopor.

På återvinningsstationer går det att sortera förpackningar, tidningar och glas. Återvinningscentraler tar emot grovavfall, elavfall och farligt avfall.
Läs mer på www.sopor.nu


Hur minskar vi vår miljöpåverkan?

Det finns mycket man kan göra för att minska sin miljöpåverkan i vardagen. Här kommer några tips:

    • Gå, cykla eller åk kollektivt istället för att åka bil. En tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från trafiken.
    • Använd lågenergilampor.
    • Släck belysningen när du lämnar rummet.
    • Titta på var varorna i butiken kommer ifrån. Välj gärna närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt.
    • Lämna gamla och överblivna mediciner till Apoteket.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter