Ny i Sverige


När du är ny i Sverige finns det några saker du måste tänka på. Du behöver folkbokföra dig hos Skatteverket. Du ska också skriva in dig hos Försäkringskassan för att kunna ta del av det sociala trygghetssystemet i Sverige.

Folkbokföring

Att vara folkbokförd betyder att du är registrerad hos Skatteverket och att du bor i en kommun i Sverige. När du blivit folkbokförd får du ett personnummer.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av

  • att du är folkbokförd och
  • var du är folkbokförd.

Rätten till barnbidrag och bostadsbidrag är beroende av att du är folkbokförd. Var du ska betala din skatt och rösta beror också på var du är folkbokförd.


Etablering av nyanlända flyktingar

De finns vissa särskilda rättigheter som gäller för dig som har fyllt 20 år men ännu inte är 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Då har du till exempel rätt till en etableringsplan/ ta del av etableringsprogrammet och etableringsersättning. Om du har fyllt 18 år men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har du också rätt till hjälp.


Etableringsplan/etableringsprogrammet

En tvåårig etableringsplan eller handlingsplan tas fram tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen. I planen ingår samhällsorientering som ska erbjudas så tidigt som möjligt. Samhällsorientering är en kurs på minst 100 timmar som ger viktig information för en bra start i Sverige – på deltagarens modersmål! Läs mer här om kursens innehåll som gäller i Stockholms län.

Arbetsförmedlingens webbplats finns informations på flera språk.


Anhöriginvandrare har rätt att läsa samhällsorientering

Sedan den 1 maj 2013 har fler personer rätt till samhällsorientering. Den lagen säger att kommunerna är skyldiga att erbjuda samhällsorientering även för vissa anhöriginvandrare. Den målgruppen kallas för utökad målgrupp.

Den utökade målgruppen är:

  • Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. De ska vara medborgare i ett land utanför EES- området eller utanför Schweiz.

De som inte omfattas är:

  • De som går i gymnasieskola.
  • Arbetskraftsinvandrare.
  • Gäststuderande och gästforskare och deras familjemedlemmar.

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.


Hur går anmälan till?

I Stockholms län anmäler sig individen från den utökade målgruppen direkt till sin kommun. Kommunen gör en bedömning av individens rätt till samhällsorientering.

Kontakta Centrum för samhällsorientering i Stockholms län eller SFI i din hemkommun för att få mer information.

E-post infosam@edu.stockholm.se eller på telefon: 08-508 35443

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter