Ny i Sverige

Fyra människor tittar på varandra och ler.


När du är ny i Sverige finns det några saker du måste tänka på. Du behöver folkbokföra dig hos Skatteverket. Du ska också skriva in dig hos Försäkringskassan för att kunna ta del av det sociala trygghetssystemet i Sverige.

Folkbokföring

Att vara folkbokförd betyder att du är registrerad hos Skatteverket och att du bor i en kommun i Sverige. När du blivit folkbokförd får du ett personnummer.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av

  • att du är folkbokförd och
  • var du är folkbokförd.

Rätten till barnbidrag och bostadsbidrag är beroende av att du är folkbokförd. Var du ska betala din skatt och rösta beror också på var du är folkbokförd.


Etablering av nyanlända flyktingar

De finns vissa särskilda rättigheter som gäller för dig som har fyllt 20 år men ännu inte är 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Då har du till exempel rätt till att ta del av en etableringsprogrammet hos arbetsförmedlingen och få etableringsersättning.


Etableringsprogrammet

En tvåårig handlingsplan tas fram tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen. I planen ingår samhällsorientering som ska erbjudas så tidigt som möjligt. Samhällsorientering är en kurs på minst 100 timmar som ger viktig information för en bra start i Sverige – på deltagarens modersmål! 

Arbetsförmedlingens webbplats finns informations på flera språk.


Anhöriginvandrare har rätt att läsa samhällsorientering

Sedan den 1 maj 2013 har fler personer rätt till samhällsorientering. Den lagen säger att kommunerna är skyldiga att erbjuda samhällsorientering även för vissa anhöriginvandrare. Den målgruppen kallas för utökad målgrupp.

Den utökade målgruppen är:

  • Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. De ska vara medborgare i ett land utanför EES- området eller utanför Schweiz.

De som inte omfattas är:

  • De som går i gymnasieskola.
  • Arbetskraftsinvandrare.
  • Gäststuderande och gästforskare och deras familjemedlemmar.

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlända första gången folkbokfördes i Sverige.


Hur går anmälan till?

Personer inom etableringsprogrammet anmäls antingen av arbetsförmedlingen eller av sin kommun.
Anhöriginvandrare anmäls in till kursen av sin kommun. Kommunen gör en bedömning av individens rätt till samhällsorientering.

Kontakta Centrum för samhällsorientering i Stockholms län eller din hemkommun för att få mer information.

E-post sam@edu.stockholm.se

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter