Hitta rätt i vården

Vilka arbetar på vårdcentralen?

På vårdcentralen arbetar bland annat läkare och sjuksköterskor, ibland också kuratorer eller psykologer.

Läkare är specialister i allmänmedicin och kan mycket om många sjukdomar och hälsoproblem. Sjuksköterskor i Sverige har en flerårig akademisk utbildning och ansvarar för patienternas omvårdnad.
Kuratorer och psykologer ska finnas på vårdcentralen för att träffa patienter som mår psykiskt dåligt.

Ibland kan patienten behöva vård från en läkare med specialkunskaper inom en viss sjukdom. Då skriver läkaren på vårdcentralen en så kallad remiss.


Barnhälsovård

Barnavårdscentralen, BVC, gör hälsokontroller och ger vaccinationer till barn upp till sex år. På barnavårdscentralen kan man också få råd om allt som handlar om barns utveckling och vara med i en föräldragrupp till exempel.


Skolhälsovård

För barn som går i skolan finns skolhälsovården. Skolhälsovården följer elevernas utveckling och hjälper eleverna till en god hälsa, bland annat genom att informera och utbilda om kost och missbruk.


Ungdomsmottagning

Till ungdomsmottagningen kan tjejer och killar under 23 år vända sig med frågor kring sex och samlevnad.

För att få svar på frågor om sex, relationer och psykisk hälsa med mera finns även webbplatsen umo.se, som drivs på uppdrag av SKR.


Barn- och ungdomspsykiatri, BUP

Barn och ungdomar upp till 18 år kan vända sig till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Där får barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt hjälp.

Mer information om BUP finns på webbplatsen för Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm www.bup.se.


Mödrahälsovård

Mödravårdscentralen, MVC, ger gratis vård till gravida kvinnor genom hela graviditeten. Barnmorskan kontrollerar att föräldern och barnet mår bra. Hos barnmorskemottagningen får pappor och mammor också föräldrautbildning. Man får bland annat lära sig mer om förlossning, amning och hur man tar hand om sitt nyfödda barn.


För personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning eller personer som har barn med funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar livet. Kommunen kan hjälpa till med att hitta det stöd och omsorg som passar bäst för att kunna studera, arbeta, bo eller delta i fritidsaktiviteter. De flesta av kommunens stödinsatser måste man själv ansöka om.


Psykiatrisk öppenvård för vuxna

Att flytta från ett land till ett annat och gå genom en asylprocess kan vara mycket stressande. Man kan känna stor saknad, känna sig ledsen, få svårt att sova eller svårt att koncentrera sig. Vid långvarig stress finns det en risk att hälsan påverkas. Om påfrestningarna blir för stora ska man inte tveka att prata med andra om detta. Om man behöver hjälp med att bearbeta upplevelser kan man söka hjälp från sjukvården.

Vuxna personer över 18 år som mår psykiskt dåligt ska i första hand vända sig till vårdcentralen. Läkaren gör en första bedömning och ger viss behandling. Läkaren kan också ge en remiss till någon av de psykiatriska öppenvårdsmottagningar som finns i länet.


Traumabehandling

För personer med trauma kan du få hjälp från mottagningar nedan. Du kan få behandling om du har varit med om svåra upplevelser exempelvis upplevt krig eller tortyr. Det går att kontakta mottagningarna själv. Det går även att få en remiss från sjukvården.

Capio centrum för stress och trauma
Aleris Psykiatri Trauma och stress

Du kan även kontakta behandlingscentret Röda korsets center för torterade flyktingar (RKC).


Sex och samlevnad

Det finns flera mottagningar som ger råd och information kring sex och samlevnad. Det kan till exempel handla om relationer, preventivmedel eller graviditet. Det kan även handla om att ta prover och få information om könssjukdomar eller hiv/aids.

Mer information om sex och samlevnad finns på Vårdguidens webbplats: www.vardguiden.se.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter