ምኽርን ደገፍን


እነሆ ሕጂ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ኮርስ በጺሕኩም፡፡ ኣብዚ ክፋል`ዚ እንታይ ከም እተመሃርካን ብዛዕባ እንታይ ዝያዳ ክትመሃር ከም እትደልን ዝምልከት ኣዕሚቕካ እትሓስበሉ ግዜ ክትረክብ ኢኻ፡፡ነቲ ትምህርቲ ምስ ወዳእካዮ ዝህልወካ ፍልጠት፡


• ናይቲ ውልቀ-ሰብ ሓላፍነት ኣብቲ ትምህርትን ሕ/ሰብን.

• ታሪኽ ሽወደንን ኮሙናትን ከመይ ከምዝሰርሓ.

• ግቡኣትካን መሰላትካን ኣብ ሽወደን.

• ዲሞክራሲ ከመይ ከምዝሰርሕ ግብራዊ ተረድኦ.

• ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕድላት ከምኡ`ውን ከመይ ገይርካ ከም እትቕጽልን ዝምልከት ፍልጠት .

• ኣብ ሕ/ሰብ ሽወደን ተሳታፋይ ንምዃን ዘድሊ መሳርሒታት.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter