Normkritik, jämlikhet och jämställdhet

Jamstall.nu

 

 

Kommuner och landsting ska ge alla medborgare en likvärdig service oavsett kön. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet blir en del av det ordinarie arbetet. Den här filmen har tagits fram av SKL och den förklarar vad det innebär och ger konkreta exempel på hur det kan se ut.

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443