መርሓባ ናብ ሽወደን


ኣብዚ ክፋል ናይዚ ኮርስ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ታሪኽ፡ ባህልን ስርዓትን ዝምልከት ፍልጠት ክትቀስሙ ኢኹም፡፡ ኣብ ሽወደን ምዕባለ እንታይ ይመስል ከምኡ`ውን ትካላትና ከመይ ኢለን ዓብየን? ሕ/ሰብ ሽወደን ኣበየኖት ክብርታት ተመስሪቱ ከምዝተሃንጸን ጥራይ ዘይኮነስ ብተወሳኺ`ውን ኣብቲ እትነብርዎ ቦታ ዝርከባ ትካላት ከመይ ኣቢለን ከምዝሰርሓ ብዝምልከት ክትመሃሩ ኢኹም፡፡


ብዛዕባ ሽወደን ክፈልጦ ዝግበኣኒ ታሪኽ እንታይ ኣሎ?

•Migrationsverket (ቤት-ጽሕፈት ስደተኛታት)፡ Skatteverket (ቤት-ጽሕፈት ቀረጽ) ከምኡ`ውን ካልኦት ትካላትን ብከመይ ይሰርሓ?

•ሕ/ሰብ ሽወደን ኣበየኖት ክብርታት ኢዩ ተሃኒጹ ?

•ልምድታተይ /ባህለይ ክዕቅብ እኽእል`ዶ?

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter