«
En effektivare organisation för mottagandet av flyktingar, bland annat genom att ge...
»
Personer som flytt till Sverige har ibland olika typer av hälsoproblem, inte sällan...

Tips! Projekt Funktionshinder i etableringen

Tips på kompetensutveckling!

 

Projektet “Funktionshinder i etableringen” har som syfte att införa ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län så att de med funktionsnedsättning och/eller trauma ska säkerställas samma möjligheter som övriga deltagare i etableringen. Som en del av projektet anordnas ett antal kompetensutvecklingsinsatser under hösten 2014. Dels handlar det om att öka kunskapen hos medarbetare i berörda myndigheter om personer med etnisk minoritetsbakgrund och funktionsnedsättning. Dels ska det vara ett forum för kunskaps-och erfarenhetsutbyte.

Läs mer om projektet och kompetensutvecklingsinsatserna

 

 

«
En effektivare organisation för mottagandet av flyktingar, bland annat genom att ge...
»
Personer som flytt till Sverige har ibland olika typer av hälsoproblem, inte sällan...

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443