اطلاعات اجتماعی

(Samhällsorientering)

زیر این عنوان در سمت راست، اطلاعاتی درباره چگونگی کارکرد جامعه وجود دارد. در آنجا آمده است که برای مسائل گوناگون به کجا می‌توانید مراجعه کنید. برای نمونه شما می‌توانید بخوانید که چه امکانات آموزشی وجود دارد و شما چگونه می‌توانید مدارک تحصیلی خارجی خود را ترجمه و ارزیابی کنید. در آنجا شما می‌توانید امکانات درمانی و بهداشتی را بیابید و بخوانید که چگونه می‌توانید در صف نوبت مسکن قرار بگیرید و درباره دمکراسی، حقوق بشر و چگونگی اداره کشور سوئد نیز بخوانید.

این اطلاعات فشرده‌اند و طبعاً زمینه‌های بیشتری در جامعه وجود دارد که بایستی درباره آن کاوش کرد. زیر این عنوان‌ها اطلاعات، راهنمائی‌ها و پیوندهای اینترنتی گوناگونی وجود دارد که دربردارنده اطلاعات گسترده‌ای هستند. این پیوندها زیر عنوان اسناد و پیوندها گردآورده شده‌اند. بسیاری از پیوندهائی که در اینجا وجود دارد به سوئدی ‌آسان و یا به زبان‌های دیگر هستند. در غیر این صورت پیوندها حاوی اطلاعات به زبان سوئدی هستند.

این وبگاه درحال توسعه است و ما سپاسگزاریم که شما نظرات خود را درباره محتوای این وبگاه و چگونگی بهبود آن به ما اطلاع دهید!

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter