«
I mitten av mars ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en fortbildning med...
»
Sista dagen i april ordnades en fortbildning för länets samhällskommunikatörer med tema...

Fortbildning – ANDTS & tandvård

Fjärde fortbildningen för året skedde den 26 mars. Denna gång var det två teman. Första timmen var fokus på ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Under den timmen föreläste två utvecklingsledare från Länsstyrelsen Stockholm. Timmen handlade lite kort om lagar och regler kring ANDTS, vad undersökningen Stockholmsenkäten visar om ungdomars levnadsvanor i länet samt ett föräldraperspektiv kring dessa frågor.

Resterande del av fortbildningen var tema tandvård. Föreläsaren under de närmare två timmarna var en tandläkare och klinikchef från Folktandvården. Föreläsningen tog upp flera olika delar så som en historisk bakgrund till svensk munhälsa, råd för tandvård och hur tandvård debiteras och vilket tandvårdsstöd som finns.

«
I mitten av mars ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en fortbildning med...
»
Sista dagen i april ordnades en fortbildning för länets samhällskommunikatörer med tema...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter