Blogg

Fortbildning – Familj och relationer

Under årets första fortbildning för samhällskommunikatörerna den 20/1 ordnade Centrum för samhällsorientering en fortbildning på tema Familj och relationer. Under en heldag fick samhällskommunikatörerna fördjupad kunskap av förläsare från Origo, ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, samt av RFSU. Origo berättade bland annat om hur skam, språk och normer hör ihop med hedersrelaterat våld…

Läs mer »

Fortbildning- hedersrelaterad våld

Centrum för samhällsorientering bjöd den 29/4 in organisationen Origo för en fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I kursdelen ‘Familj och leva i Sverige’ tar samhällskommunikatörerna upp individens rättighet att styra över sitt eget liv enligt den svenska lagstiftningen och diskuterar synen på relationer och barnuppfostran i Sverige.

Läs mer »

Sammanställning av konferensen 20/5

Konferensen på temat värdegrund och hälsa blev lyckad och vi samlade ca 100 deltagare från länet och olika regioner i landet. Det pågår nu ett arbete för att ta fram ett förslag till implementering av hälsoprojektet Samverkan hälsa i ordinarie verksamhet. För er som inte kunde delta men vill veta mer om innehållet kommer här en sammanställning av dagens höjdpunkter,…

Läs mer »

Myndigheter förenklar för nyanlända

För att förenkla för nyanlända startar pilotprojektet ”Mötesplatser och information”. Migrationsverket, Skatteverket Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommunen ska tillsammans ge ett samlat stöd till nyanlända. Ambitionen är att projektet ska leda till en snabbare etableringsprocess.   Först ut i piloten är servicekontoret i Norrköping som startar 10 februari. På servicekontoren samarbetar redan Försäkringskassan, Skatteverket och…

Läs mer »

Centret har besökt Svenska med baby

Under hösten har Centrum för samhällsorientering besökt Svenska med baby runt om i Stockholms län. Vid besöken har vi informerat om samhällsorientering och svarat på frågor. Det har alltid var en väldigt fin stämning med lek, skratt och sång! Svenska med baby är öppna föräldrargrupper som skapar nya möten mellan barn (ca 0-2 år) och…

Läs mer »

Utlandsfödda akademiker gör jobb de är överkvalificerade för

En allt högre andel av Sveriges nyanlända invandrare är högutbildade, men anslagen för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har inte ökat i takt med att flyktingströmmen har gjort det. Därför finns nu risk för att den kompetens som de nyanlända besitter går till spillo. ”Mänskligt slöseri” menar Akademikerförbundet SSR. Idag har 24 procent av de flyktingar (och deras…

Läs mer »

Hälsoprojekt för nyanlända

Personer som flytt till Sverige har ibland olika typer av hälsoproblem, inte sällan kopplat till traumatiska erfarenheter i hemlandet. Länsstyrelsen har därför beviljat pengar till ett hälsofrämjande projekt anpassat för personer som deltar i samhällsorientering för nyanlända. Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning för nyanlända invandrare, som ska ge kunskap om hur samhället fungerar och hur…

Läs mer »

Snabbare placering av nyanlända kan spara miljoner

En effektivare organisation för mottagandet av flyktingar, bland annat genom att ge Migrationsverket ett samlat ansvar, skulle kunna spara miljoner åt staten, slår Riksrevisionen fast i en ny rapport. Fler än 12 000 personer med upphållstillstånd väntar i dag på att få boende i någon av Sveriges 290 kommuner. Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med…

Läs mer »

Nyanlända får träffa Stockholmsfaddrar

Att skapa kontakter mellan kulturer och öka integrationen. Det är målet för projektet Stockholmsfaddrar, som är nytt för i år. – Jag tycker det är ett otroligt bra initiativ, säger en Stockholmsfadder. Projektet syftar till att öka förutsättningarna till att skapa nya kontakter för personer som kommer till Stockholm, och inte har någon tidigare koppling till…

Läs mer »

Rösta i Europaparlamentsvalet

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen startar den 7 maj och pågår fram till och med valdagen. Röstkortet skickas den 2-7 maj till alla som har rösträtt.   Rösträtt Du har rösträtt till Europaparlamentet om du: är svensk medborgare fyllt 18 år, senast valdagen någon gång varit folkbokförd i Sverige är EU-medborgare…

Läs mer »
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter