«
Konferensen samlar ledande aktörer inom offentlig verksamhet till en diskussion om...
»
Centrum för samhällsorientering bjöd den 29/4 in organisationen Origo för en fortbildning om...

Sammanställning av konferensen 20/5

Konferensen på temat värdegrund och hälsa blev lyckad och vi samlade ca 100 deltagare från länet och olika regioner i landet. Det pågår nu ett arbete för att ta fram ett förslag till implementering av hälsoprojektet Samverkan hälsa i ordinarie verksamhet. För er som inte kunde delta men vill veta mer om innehållet kommer här en sammanställning av dagens höjdpunkter, material och resultat.


I inledningen av konferensen fick publiken via mentometer rösta på hur högt den egna verksamheten priorieterar värdegrundsfrågor och hälsofrågor.

Resultaten visade att den stora majoriteten av deltagare på konferensen som på olika sätt är engagerade i arbetet med nyanlända anser att hälsa och värdegrund prioriteras högt inom sina verksamheter:

Bild1Bild2


‘Det övergripande resultatet pekar mot att utökad SO är mer effektivt än ordinarie SO för att få nyanlända att göra något för att förbättra sin hälsa.’

Uppsala Universitet presenterade sin utvärdering av projektet Samverkan Hälsa som drivits av Centrum för samhällsorientering. Den slutgiltiga rapporten och publiceringen av forskningsresultaten kommer någon gång i slutet av juni men vi kan här presentera Uppsala universitets sammanfattning av resultaten:

Uppsala Universitet har som extern utvärderare följt projektet ”Hälsokommunikation i samhällsorienteringen i Stockholms län 2015-2016” med det övergripande syftet att lyfta fram deltagare och aktörers upplevelser av den utökade samhällsorienteringen.


Tre frågeställningar var i fokus:

  • Hur upplever deltagarna hälsointerventionen i anslutning till SO och vilken nytta upplever de att de haft av denna?

  • Förbättras deltagarnas hälsa av deltagandet i hälsointerventionen?

  • Vilka för- och nackdelar finns det med hälsointerventionen?

 

Ett urval (ca 500 st) av deltagare i ordinarie- samt utökad SO svarade på en enkät vid två tillfällen, vid kursstart samt cirka 6 månader efter kursstart. Ett antal deltagare (32 st) deltog i fokusgruppsdiskussioner efter deltagande i utökad SO och ett tiotal (13 st) aktörer deltog i individuella intervjuer i slutet av projektet.

Det mesta av analyserna är klara men en del kvarstår, bearbetning av rapport sker i skrivande stund. Nedan följer ett utdrag av resultat som presenterades på projektets spridningskonferens den 20 maj 2016.

Det övergripande resultatet pekar mot att utökad SO är mer effektivt än ordinarie SO för att få nyanlända att göra något för att förbättra sin hälsa. Deltagare och aktörer är överens om att utökad SO har lett till en större kunskap och medvetenhet om att hälsa är viktigt och kan påverka livet i Sverige, men också att upplägg och innehåll behöver bli mer enhetligt. Samhällsorientering har genom dialogen på modersmål en potential att öka nyanländas egenmakt och delaktighet i samhället.


Publiken fick i slutet på dagen också svara på frågor kring det fortsatta arbetet med värdegrundsarbete och hälsa:

Bild4Bild5


«
Konferensen samlar ledande aktörer inom offentlig verksamhet till en diskussion om...
»
Centrum för samhällsorientering bjöd den 29/4 in organisationen Origo för en fortbildning om...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter