«
Konferensen på temat värdegrund och hälsa blev lyckad och vi samlade ca 100 deltagare från...
»
Under årets första fortbildning för samhällskommunikatörerna den 20/1 ordnade Centrum för...

Fortbildning- hedersrelaterad våld

 

Centrum för samhällsorientering bjöd den 29/4 in Origo för en fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I kursdelen ‘Familj och leva i Sverige’ tar samhällskommunikatörerna upp individens rättighet att styra över sitt eget liv enligt den svenska lagstiftningen och diskuterar synen på relationer och barnuppfostran i Sverige.

Vad är Origo?

– Origo är ett resurscentrum där flera myndigheter arbetar tillsammans under ett och samma tak. På Origo finns både erfarenhet och kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld. Vi som jobbar på Origo vet hur det kan vara att som ung leva i en hederskontext. Origo finns också som ett stöd för vuxna som möter ungdomar i sitt arbete eller i andra sammanhang.

Vad är hedersrelaterat våld?

FN:s tidigare rapportör har beskrivit det hedersrelaterade våldet som en del av det mycket omfattande våldet som män riktar mot kvinnor och flickor i alla världsdelar.

Det här mycket utbredda våldet över världen säger man är ett led i vad man brukar kalla: ett ”strukturellt” och ”institutionaliserat” förtryck, som är speciellt riktat mot flickor och kvinnor. Och den här kontrollen av kvinnor i hederns namn är särskilt förekommande i samhällen, där flickor och unga kvinnor har krav på sig att avstå från sin sexualitet och vara ”oskuld” tills de gifter sig.

Hur definieras våldet och förtrycket?

Psykiskt: Kränkning, skuld- och skambeläggning, förödmjukelse, nedvärdering, undandragen kärlek och omsorg, förföljelse, hot.

Socialt: Utfrysning, isolering, förbud att delta i normala aktiviteter i samhället, tvång till avvikande klädsel, avvikande beteende, ekonomisk nöd, ofrivilligt bortförande, bannlysning.

– Sexuellt: Tvångsäktenskap, könsstympning, oskuldskontroller, sexuella övergrepp.

– Fysiskt: Från örfil till mord samt ”självmord”

 

Känner du någon som är utsatt för hedersrelaterad våld?

Kontakta Origo på nr: 08-508 251 20

Är du ungdom och utsatt?

Kontakta Origo på nr: 020-25 30 00

 

Besök Origos hemsida: http://origostockholm.se/

 

«
Konferensen på temat värdegrund och hälsa blev lyckad och vi samlade ca 100 deltagare från...
»
Under årets första fortbildning för samhällskommunikatörerna den 20/1 ordnade Centrum för...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter