«
Tips på kompetensutveckling!   Projektet "Funktionshinder i etableringen" har som syfte...
»
En allt högre andel av Sveriges nyanlända invandrare är högutbildade, men anslagen för...

Hälsoprojekt för nyanlända

arbete_runt_bord

Personer som flytt till Sverige har ibland olika typer av hälsoproblem, inte sällan kopplat till traumatiska erfarenheter i hemlandet.
Länsstyrelsen har därför beviljat pengar till ett hälsofrämjande projekt anpassat för personer som deltar i samhällsorientering för nyanlända.

Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning för nyanlända invandrare, som ska ge kunskap om hur samhället fungerar och hur nyanlända invandrare kan göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

I Stockholms län ansvarar Centrum för samhällsorientering för detta. Det är en gemensam verksamhet för 25 av länets 26 kommuner, plus Håbo i Uppsala län, och värdkommun är Stockholms stad.

Erfarenheter från Centrum för samhällsorientering visar att deltagarna ofta har problem kopplade till sin hälsa.

Majoriteten är flyktingar som upplevt krig eller andra traumatiska händelser, ibland under själva flykten, och fysisk eller psykisk ohälsa är vanligt.

Länsstyrelsen har därför beviljat drygt två miljoner kronor till ett projekt som syftar till att utveckla hälsokommunikation kopplad till kurserna i samhällsorientering. Som modell för projektet har en liknande satsning i Skåne stått.

Kursen i samhällsorientering är på 60 timmar. I Skåne kopplade man redan 2008 på ytterligare ett 20-timmarsblock med hälsokommunikation på deltagarnas modersmål.

Projektet kommer att innehålla fem delar:

  1. Hitta rätt i sjukvården och tandvården.
  2. Migration och hälsa.
  3. Sexuell hälsa och samlevnad.
  4. Levnadsvanor.
  5. Familjehälsa.

Ambitionen är att deltagarna ska bli bättre rustade för etableringsinsatser som samhällsorientering, studier, praktik och arbetsliv.
Projektet kommer att genomföras i samarbete med Transkulturellt centrum och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

 

Läs nyheten på länsstyrelsen.se

«
Tips på kompetensutveckling!   Projektet "Funktionshinder i etableringen" har som syfte...
»
En allt högre andel av Sveriges nyanlända invandrare är högutbildade, men anslagen för...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter