«
Den 27 november var det dags för fortbildning igen för länets samhällskommunikatörer. Detta...
»
Årets första fortbildning hade tema friluftsliv. Föreläsare som fanns på plats digitalt för...

Fortbildning – Bostad och entreprenörskap

Den 18 december ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) årets sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer. Det var en digital heldag med tema bostadsmarknaden och bostäder för nyanlända på förmiddagen och entreprenörskap på eftermiddagen.

Vi började dagen med att lära oss mer generellt om läget på bostadsmarknaden. En av författarna bakom Länsstyrelsen Stockholms rapport Läget i länet, Bostadsmarknaden i Stockholm 2020 fanns på plats. Han lärde oss mer om vilka bostäder som byggs och hur behovet ser ut bland annat.

Därefter fortsatte vi med bostadssituationen för nyanlända i Stockholms län. Författarna bakom Länsstyrelsens rapport Bostad sist, Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation i Stockholms län lärde oss mer om flyttmönster för nyanlända i länet och bostad som en rättighet till exempel. Samhällskommunikatörerna fick också i gruppdiskussioner prata om deltagarnas erfarenheter och frågor kring boende.

Under eftermiddagen fanns föreläsare från projektet Entreprenörskap i Sverige på plats för att berätta om sina erfarenheter från att lära ut om entreprenörskap till nyanlända och det viktigaste lärdomarna att tänka på när man ska starta eget företag.

 

«
Den 27 november var det dags för fortbildning igen för länets samhällskommunikatörer. Detta...
»
Årets första fortbildning hade tema friluftsliv. Föreläsare som fanns på plats digitalt för...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter