«
Fortbildningen för länets samhällskommunikatörer handlade i februari om jämställdhet i...
»
Fortbildningen i maj handlade om hedersrelaterat våld och förtryck, precis som träffen i april....

Fortbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck

I och med coronaviruset covid-19 ställdes fortbildningen in i mars. Temat skulle då ha varit psykisk ohälsa och stigma. Särskilt fokus skulle då har varit på samhällskommunikatörernas mående då, de i sin yrkesroll möter en målgrupp som flera fall mår dåligt. Detta tema hoppas vi istället kunna ordna vid ett senare tillfälle under året.

Fortbildningen i april blev dock av, men på ett annorlunda sätt än vanligt. Samhällskommunikatörerna gick var och en webbutbildning om heder. Utbildningen har Länsstyrelsen Stockholm tagit fram i samarbete med Origo – länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun. Se länk till utbildningen nedan. Dessutom svarade de skriftligt på specialanpassade frågor på temat.

Fortbildningen i maj kommer att bli en fortsättning på detta tema. Då kommer vi att ha en digital träff och diskutera samhällskommunikatörernas reflektioner kring hedersrelaterat våld och förtryck och utmaningar med att ta upp ämnet i kurserna etc.

Läs mer:
Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

«
Fortbildningen för länets samhällskommunikatörer handlade i februari om jämställdhet i...
»
Fortbildningen i maj handlade om hedersrelaterat våld och förtryck, precis som träffen i april....
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter