«
Denna 23 mars ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) fortbildning för...
»
Fortbildningen i maj var lite annorlunda från de flesta andra fortbildningsträffarna med länets...

Fortbildning – Lokal demokrati och inflytande

I slutet av april samlades samhällskommunikatörerna i länet för en fortbildning på temat lokal demokrati och inflytande. Föreläsare var en lokal politiker aktiv i Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden i Haninge.

Vi lärde oss mer om hur en kommun styrs, vad en kommuns uppgifter är och vem som gör vad i fullmäktige, nämnder och förvaltningar etc. I grupper diskuterade samhällskommunikatörerna även hur olika ord som rör lokal demokrati bör översättas. Många av dessa ord kommer upp i kurserna när samhällskommunikatörerna pratar om demokrati. Det handlar om exempelvis ord som tjänstemän, kommunfullmäktige och förvaltningar.

Läs mer:
SKL – Så styrs en kommun

«
Denna 23 mars ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) fortbildning för...
»
Fortbildningen i maj var lite annorlunda från de flesta andra fortbildningsträffarna med länets...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter