«
I september hade fortbildningen tema jämställdhet. Föreläsare var utvecklingsledaren inom...
»
I november samlades samhällskommunikatörerna för en fortbildning med tema psykisk ohälsa bland...

Fortbildning – Pedagogiskt ledarskap

Samhällskommunikatörerna i Stockholms län samlades i slutet av oktober för en fortbildning med tema pedagogiskt ledarskap. Föreläsare var två tidigare sfi-lärare, numera testpedagoger, inom Stockholms stad. De gav praktiska tips kring ledarskap och konflikthantering i klassrummet och vi diskuterade skillnader mellan ledarskap i sfi och samhällsorientering. Samhällskommunikatörerna fick chans att ge varandra tips från sin erfarenhet, diskutera utmaningar i klassrummet och reflektera över det egna ledarskapet.

«
I september hade fortbildningen tema jämställdhet. Föreläsare var utvecklingsledaren inom...
»
I november samlades samhällskommunikatörerna för en fortbildning med tema psykisk ohälsa bland...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter