«
Efter en sommarpaus i juli med fortbildningar som CSO ansvarar för, hölls en ny digital träff...
»
Den andra fortbildningen i september hade tema folkhälsa. På grund av den fortsatta smittorisken...

Fortbildning- utmaningar och möjligheter med samhällsorientering genom fjärrundervisning

Fortbildningen denna gång var lite annorlunda en vanligt. Samhällskommunikatörerna delades in i två grupper för digitala diskussionsträffar om vad de lärt sig och kan tipsa varandra om gällande att kursen i länet gått över till fjärrundervisning på grund av covid-19.

Det fanns mycket att diskutera under träffarna,  både utmaningar som försökte lösas och fördelar som fjärrundervisningen för med sig. Flera samhällskommunikatörerna nämnde att de har blivit mer kreativa igenom de digitala kurserna, de måste tänka nytt och våga testa nytt, se vad som fungerar.

Positivt är att generellt sett upplevs närvaron som högre i de digitala kurserna och anonymiteten underlättar för vissa deltagare att utrycka sig och delta i diskussioner. Även om det finns svårigheter med tekniken ibland så utvecklas även den digitala kunskapen för både deltagare och samhällskommunikatörer.

 

«
Efter en sommarpaus i juli med fortbildningar som CSO ansvarar för, hölls en ny digital träff...
»
Den andra fortbildningen i september hade tema folkhälsa. På grund av den fortsatta smittorisken...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter