زندگی کردن در سوئد

Att leva livet i Sverige

در بخش آخر درس ”آموزش های اجتماعی” در استان استکهلم این فرصت به شما داده می شود که در مورد خانواده و روابط صحبت کنید. اطلاعاتی در مورد آنچه که قانون در مورد آن می گوید، به عنوان مثال، ازدواج، نقش والدین و مدرسه سوئدی به دست خواهید آورد. در سوئد، تمام حقوق مردم توسط قانون محافظت می شود. کودکان باید بتوانند رشد کنند و دوران کودکی خوبی داشته باشند. از والدین انتظار می رود که در مدرسه و رشد کودکان مشارکت داشته باشند.

نمونه مسایل مطرح شده در این بخش از دوره:

  • قانون در مورد خانواده چه می گوید؟
  • برابری در عمل به چه معناست؟
  • مدرسه در سوئد چگونه کار می کند؟
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter