بازنشستگی هنگام پایان کار

(Pension när man slutar arbeta)

هنگامی که به علت بالا بودن سن نتوان کار کرد، بازنشستگی سالمندی نامیده می‌شود. مستمری بازنشستگی مانند نوعی دستمزد است که با تأخیر از سوی دولت، کارفرما یا پس‌انداز بازنشستگی شخصی پرداخت می‌شود.

سن معمولی بازنشستگی سالمندی ۶۵ سال است، اما شما حق دارید تا سن ۶۷ سالگی نیز کار کنید. بخشی از پول بازنشستگی را می‌توان از سن ۶۱ سالگی دریافت کرد. بازنشستگی به اصطلاح تضمینی را می‌توان از سن ۶۵ دریافت کرد.

اگر کسی کار نکرده باشد، حق دریافت بازنشستگی تضمینی را دارد. اگر کسی کار کرده باشد، مستمری بازنشستگی وی از بخش‌های گوناگونی تشکیل شده است و بخشی از آن در صندوق‌های پس‌انداز ویژه ذخیره می‌شود و فرد شخصاً می‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد.

شما هر ساله پاکت نارنجی رنگی از دولت دریافت خواهید کرد و در آنجا قید شده است که پس از پایان کار، چه مقدار پول به عنوان بازنشستگی همگانی دریافت خواهید کرد. همه افرادی که کار می‌کنند یک نوع بازنشستگی خدماتی نیز دریافت خواهند کرد که کارفرمای آنرا پرداخته است. برخی تصمیم می‌گیرند که افزون بر این یک بیمه بازنشستگی خصوصی نیز نزد یکی از بانک‌ها یا شرکت‌های پس‌انداز نیز تهیه کنند.

برای اطلاع بیشتر به وبگاه اداره بازنشستگی مراجعه کنید: www.pensionsmyndigheten.se

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter