حمایت و کمک برای سالمندان در استان استکهلم

وقتی که پیر می‌شویم نیاز به کمک و حمایت برای یک زندگی مستقل و مناسب می‌تواند به شکل‌های گوناگون  ضروری شود. در سوئد این کمون‌ها هستند که از سالمندان حمایت و به آنان کمک ارایه می‌کنند، آنچه که “نگهداری از سالخوردگان یا äldreomsorg” خوانده می‌شود. در لینک‌های

 


 

خدمات خانگی و خانه های ویژه برای سالمندان‬

(Hemtjänst och särskilda bostäder för äldre)

‫افراد سالمند که برای گذراندن زندگی روزمره دشواری داشته باشند میتوانند‬ از خدمات خانگی ویا استفاده از خانه های ویژه برای سالمندان برخوردار شوند. خدمات‬ خانگی به این معناست که کارکنان کمون از جمله در کار نظافت، بهداشت و‬ خوراک در خانه به شما کمک میکنند‬.

‫اگر شما نیاز بیشتری به خدمات بهداشتی و مراقبتی داشته باشید، میتوانید‬ در خانه های ویژه سالمندان، برای نمونه در خانه سالمندان به نام های‬ ‫خانه خدماتی، خانه سالمندان، خانه‬ گروهی و خانه بیماران(servicehus – ålderdomshem – gruppboende – sjukhem) زندگی کنید.

‫برای درخواست خدمات خانگی و خانه های ویژه برای سالمندان، با مسؤل‬ خدمات کمکی در کمون خود تماس بگیرید‬.


دستیاری در خانه Fixarservice برای سالمندان

یک دستیار fixare فردی است که می‌تواند در کارهای ساده‌ی روزانه در خانه به سالمندان کمک کند کاری که شاید انجام آن برای سالمندان آسان نبوده و متضمن خطراتی مانند افتادن و یا به خود آسیب رساندن باشد. یک دستیار، جای کارکنان خدمات خانگی hemtjänst ویا یک تعمیرکاررا نمی‌گیرد. کارهای ساده روزانه می‌تواند کاری مانند عوض کردن یک لامپ، آویختن ویا پایین آوردن پرده‌ها، آویختن یک تابلو به دیوار، آوردن وسایل از انبار یا بام خانه ویا قفسه‌های بلند، جمع و جور کردن کابل‌ها و سیم برق و کارهایی نظیر اینها باشد. دستیاری در خانه از سوی کمون‌ها بگونه‌ی رایگان صورت می‌گیرد اما کسی که سفارش این سرویس را می‌دهد خود بایستی هزینه‌ی لوازم و وسایل مصرفی احتمالی را بپردازد.

 


وکالت

(Fullmakt)

وکالت یعنی داشتن حق عمل کردن به نمایندگی از سوی کسی، برای نمونه وقتی فردی سالمند برای از عهده برآمدن تماس‌های خود با داروخانه، بانک‌ها و ادارات، نیاز به کمک خویشاوندان یا فرد دیگری دارد. وکالت اغلب بایستی بصورت کتبی باشد تا مورد قبول قرار گیرد. برای نمونه بانک‌ها فرم ویژه ای دارند که برای این منظور می‌توان از آنها استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر با ادارات مربوطه و بانک خودتان تماس بگیرید.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter