فعالیت‌های تفریحی برای بازنشستگان

(Aktiviteter för pensionärer)

در زمینه فعالیت‌های سرگرم کننده برای اعضا و ترتیب دادن سفرهای گروهی برای آنان سازمان داده می‌شود. در این آدرس اطلاعات بیشتری درباره PRO در استکهلم می‌یابید:

اتحادیه بازنشستگان سوئد SPF سازمانی است برای همه کسانی که فارغ از سن شان، از حق بازنشستگی برخوردارند. انجمن‌های محلی وابسته به این سازمان فعالیت‌های گوناگونی با هدف‌ سلامت همگانی و مراقبت‌های پیشگیرانه ترتیب می‌دهند. SPF تلاش می‌کند سوئد سیاست‌های خوبی برای سالمندان خود در پیش بگیرد. اولویت‌های مورد نظر این سازمان از این قرارند؛ اقتصاد سالمندان، سلامت و مراقبت‌های بهداشتی، وضعیت سکونت بازنشستگان، نفوذ سیاسی آنان و حق آنان برای داشتن کار. در این باره و در اینجا مطالب بیشتری خواهید یافت:

 


تخفیفهای بازنشستگی

 (Rabatter)

شما که حقوق بازنشستگی می‌گیرید می‌توانید از انواع تخفیف‌های بازنشستگی برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی و یا ورودیه‌ی برنامه‌های فرهنگی گوناگون استفاده کنید. بطور معمول نشان دادن کارت شناسایی‌تان که مشخص می‌کند ۶۵ ساله و یا مسن‌تر هستید کافی است. اما اگر پیش از رسیدن به ۶۵ سالگی بازنشسته شده‌اید برای استفاده از این تخفیف‌ها داشتن یک گواهی از سوی سازمان بازنشستگی کشورضروری است.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter