کودکان و اولیاء‬

(Barn och Föräldrar)


پدر و مادر شدن‬

(Att bli förälder)

انواع بسیار فراوانی حمایت از کودکان و پدران و مادران آنان وجود دارد‬. برای نمونه خدمات درمانی و بهداشتی رایگان برای کودکان و مادران‬ مرخصی با حقوق برای پدران و مادران، مهد کودک های کمونی و مشاوره‬ خانواده وجود دارد‬.


‫در انتظار تولد کودک‬

(Att vänta barn)

‫در انتظار تولد کودک بودن، رویدادی مهم در زندگی هر فرد است و داشتن‬ فرزند غالبا تغییر بزرگی در زندگی پدید خواهد آورد‬.

‫یک زن باردار حق دارد مدت معینی پیش از زایمان از مرخصی از کار خود‬ برخوردار شود و از صندوق بیمه پول مستمری دریافت کند. زنان بارداری‬ که کار سنگین بدنی دارند نیز حق دارند از به اصطلاح حقوق مرخصی‬ بارداری بهره مند شوند.  این پول هم  از سوی صندوق بیمه پرداخت میشود.‬

‫برای خواندن اطلاعات درباره خدمات درمانی به زنان باردار و نوزادان به‬ بخش بهداشت و خدمات درمانی مراجعه کنید.‬

‫این حق زن است که خود تصمیم بگیرد چه هنگام میخواهد باردار و بچه دار‬ شود. این بدان معناست که یک زن حق دارد سقط جنین نیز بکند حتی اگر پدر‬ آن کودک موافق سقط جنین نباشد. یک زن همچنین حق دارد جنین را نگاه دارد‬ حتی اگر پدر مخالف چنین تصمیمی باشد. برای دریافت مشاوره و حمایت‬ میتوانید با درمانگاه ماما یا با خدمات بهداشتی مادران در کمون خود تماس‬ بگیرید.‬


‫هنگامی که کودک به دنیا آمده باشد‬

(När barnet är fött)

‫پدران و مادران میتوانند در درمانگاه کودکان در زمینه مراقبت از کودک خود‬ کمک و حمایت دریافت کنند. در آنجا گروه های حمایتی ویژه ای نیز از جمله‬ برای کمک به پدران یا مادران مجرد و جوان وجود دارد.‬


حقوق مرخصی بچه‌داری

(Föräldrapenning)

حقوق مرخصی بچه داری (Föräldrapenning) پولی است که به پدر و مادرانی که از کار خود مرخص هستن دتا از کودکان خود نگهداری کنند، پرداخت می‌شود. پدران و مادرانی که سرپرستی مشترک دارند، هر یک حق دارند ۲۴۰ روز حقوق مرخصی بچه داری دریافت کنند. دو ماه از این مدت مختص هر یک از والدین است و نمی‌توان آنها را به دیگری واگذار کرد. این بدان معناست که هر یک از والدین بایستی دستکم دو ماه از حقوق مرخصی بچه داری را دریافت کنند تا بتوانند از همه حقوق مرخصی بچه داری برخوردار شوند.

‫پدران و مادران حقوق مرخصی بچه داری را از صندوق بیمه درخواست‬ میکنند.‬


‫تعیین هویت پدر و پدر و مادر بودن‬

(Att fastställa faderskap och föräldraskap)

‫کودک حق دارد از هر دو والدین خویش برخوردار باشد. از این رو بایستی‬ تعیین کرد که پدر و مادر هر کودکی که به دنیا میآید چه کسانی هستند. این‬ نکته از جمله به این علت اهمیت دارد که هر کودک حق دارد از تبار خود‬ آگاهی داشته باشد و از حق امرار معاش و ارث برخوردار شود.‬ اگر مادر مجرد یا مطلقه باشد باید پدر کودک تعیین شود و یا آن موضوع‬ بررسی شود. این اقدام در تماس با اداره خدمات اجتماعی در کمون شما انجام‬ میشود.‬

(Vårdnad och umgänge)

‫همه کودکان حق دارند از یک سرپرست برخوردار باشند. این بدان معناست‬ که باید کسی وجود داشته باشد که مسئولیت برآورده کردن نیازهای کودک‬ از جمله خوراک و پوشاک را بر عهده بگیرد و ترتیبی دهد که وضع آن کودک‬ خوب باشد. این غالبا پدر و مادر کودک است که حضانت را برعهده دارند اما‬ فرد دیگری نیز میتواند این مسئولیت را برعهده داشته باشد.‬

‫حضانت مشترک به این معناست که پدر و مادر مشترکا مسئولیت تصمیم گیری‬ درباره مسائل کودک خود را بر عهده دارند. حضانت منفرد به این معناست که‬ تنها یکی از اولیاء مسئولیت حقوقی در قبال کودک را بر عهده دارد.‬

‫پدران و مادرانی که با هم ازدواج کرده اند، به طور اتوماتیک از حضانت‬ مشترک کودک خود برخوردار میشوند. اگر پدر و مادر با هم ازدواج نکرده‬ باشند، مادر به طور اتوماتیک حضانت فرزند را عهده دار میشود. هر گاه پدر‬ و مادر بخواهند، میتوانند با اداره  مالیات تماس بگیرند و درخواست کنند که‬ از حضانت مشترک برخوردار شوند‬.


‫نام کودک‬

(Barnets namn)

‫پدر و مادر نامی برای کودک خود برمیگزینند و حداکثر سه ماه پس از تولد‬ کودک بایستی آن نام را به اداره مالیات گزارش دهند‬.


‫شهروندی کودک‬

(Barnets medborgarskap)

‫هنگامی که کودک متولد میشود، اداره مالیات بایستی قضاوت کند که آن کودک‬ شهروند چه کشوری باشد. اگر یکی از اولیاء کودک شهروند سوئد باشد و آن‬ کودک در سوئد متولد شود، آن کودک شهروند سوئد خواهد شد. اگر هم پدر و‬ هم مادر کودک شهروند کشور دیگری باشند، مقررات ویژهای برای شهروندی‬ ‫کودک معتبر خواهد بود‬.


‫حقوق و تکالیف قانونی پدران و مادران در قانونی به نام قانون اولیاء ذکر‬ شده است

(Föräldrars rättigheter och skyldigheter)

‫حقوق و تکالیف قانونی پدران و مادران در قانونی به نام قانون اولیاء ذکر‬ شده است. پدر و مادر مسئولیت کودکان را دارند و برای کودکان خود تصمیم‬ میگیرند. بیرای نمونه پدر و مادر تصمیم میگیرند که کودکشان غروب هنگام‬ چه مدت حق دارد بیرون از خانه بماند، به کدام دبستان و دبیرستان برود و‬ چقدر پول توجیبی دریافت کند‬.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter