‫اگر پدر و مادر از هم جدا شوند‬

(Om föräldrar separerar)

‫در صورتی که پدر و مادری که حضانت مشترک دارند از هم جدا شوند یا‬ طلاق بگیرند، اگر تصمیم دیگری گرفته نشود، آنان همچنان سرپرستی مشترک‬ کودک خود را خواهند داشت‬.


‫سکونت و حق ملاقات‬

(Boende och umgänge)

‫پدر و مادر با هم تصمیم میگیرند که در صورت جدائی یا طلاق بهترین مکان‬ برای زندگی کودک کدام است‬.

‫همه کودکان حق دارند تماس شخصی و منظمی با هر دو والدین خود داشته‬ باشند. این موضوع حق ملاقات نام دارد. پدر و مادر مسئولیت مشترک دارند‬ تا کودک هر دو والدین خود را ملاقات کند‬.

‫اگر والدین کودک نتوانند درباره محل زندگی و میزان ملاقات کودک با والد‬ یا والده دیگر به توافق برسند میتوانند از کمون مشاوره و حمایت بگیرند تا‬ به توافق برسند. اگر آنان همچنان نتوانند به توافق برسند، میتوانند به دادگاه‬ مراجعه کنند‬.


کمک خرجی

(Underhållsbidrag)

‫پدر و مادر پس از طلاق مشترکا مسئولیت تأمین معاش کودک خود را بر‬ عهده دارند. اگر یک کودک نزد یکی از والدین خود زندگی کند، والد یا والده‬ دیگر بایستی کمک خرجی بپردازد. اگر آنان نتوانند به توافق برسند، میتوانند‬ از کمون کمک بگیرند و یا به دادگاه مراجعه کنند‬.


‫جامعه میتواند به شما کمک کند

(Samhället kan ge stöd)

.‫جامعه میتواند به پدران و مادرانی که با کودک خود مشکل دارند کمک کند‬. ،‫نمونه ای از این مشکلات دشواری در مناسبات بین کودک و پدر و مادر است‬ و یا آنکه آن کودک به دلیلی احساس ناخوشآیندی دارد. در این صورت میتوان‬ به اداره خدمات اجتماعی یا مرکز امور خانواده در کمون خود مراجعه کرد‬. از این گذشته میتوان با مددکار یا پرستار دبستان کودک نیز گفتگو کرد‬.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter