آموزش برای کودکان

(Utbildning för barn)

رفتن به دبستان برای همه کودکان در سوئد اجباری است. نوجوانانی که به دبستان رفته‌اند می‌توانند به دبیرستان بروند. رفتن به دبیرستان داوطلبانه است اما اغلب نوجوانان تصمیم می‌گیرند که به دبیرستان بروند.


دوره آمادگی برای کودکانی که ۶ سال تمام سن دارند

(Förskoleklass för barn som fyller 6 år)

آن سالی که سن کودک به ۶ سال تمام برسد، می‌تواند به دوره آمادگی برود. دوره آمادگی، نوعی آموزش داوطلبانه و رایگان است و هدف از آن آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است.

برای درخواست نامنویسی کودک خود در دوره آمادگی بایستی با کمون خود تماس بگیرید.


دبستان برای کودکان ۷ تا ۱۶ ساله

(Grundskola för barn mellan 7 och 16 år)

دبستان ۹ ساله است و برای همه کودکان اجباری است. هر سال تحصیلی دو ترم دارد، ترم پائیزه و ترم بهاره.

هنگامی که کودک به سن ۷ سالگی تمام برسد، به دبستان می‌رود. رفتن به دبستان رایگان است و کودکان کتاب‌های درسی و ناهار رایگان دریافت می‌کنند.

هم دبستان‌های کمونی و هم دبستان‌های خصوصی وجود دارد. همه دبستان‌ها بایستی از مقررات واحد و برنامه جامع درسی پیروی کنند. برنامه جامع درسی قید می‌کند که کودکان چه چیزهائی را بایستی در دبستان فرابگیرند. اداره کل مدارس یک اداره دولتی است که مقررات دبستان‌ها و برنامه جامع درسی را تدوین می‌کند.

از کلاس ۸ به بعد، در پایان هر ترم درسی دبستانی به دانش آموزان کارنامه داده می‌شود. این آموزگار است که نمره کارنامه را می‌دهد. این نمره‌ها، قبولی (G) قبولی عالی (VG) و قبولی بسیار عالی (MVG) هستند.

اگر دانش آموزی به نمره قبولی در یک رشته درسی معین دست نیابد، هیچ نمره‌ای به وی داده نخواهد شد. در پایان کلاس ۹ به دانش آموزان کارنامه پایان دبستان داده می‌شود. برای نامنویسی در دبیرستان به کارنامه پایان دبستان نیاز هست.

برای خواندن اطلاعات بیشتر به این وبگاه مراجعه کنید:

www.skolverket.se

این اطلاعات به زبان سوئدی آسان وجود دارد.


مرکز اوقات فراغت

(Fritidshem)

کمون می‌تواند فعالیت‌هائی برای اوقات فراغت کودکان دبستانی در مراکز موسوم به مرکز اوقات فراغت ترتیب دهد. کودکانی که بین ۶ و ۱۲ سال سن دارند و پدر و مادرشان کار می‌کنند یا درس می‌خوانند، می‌توانند به مرکز اوقات فراغت بروند. مرکز اوقات فراغت بایستی مکمل دبستان باشد و اوقات فراغت با معنا به کودکان عرضه کند و به رشد کودکان یاری برساند. مرکز اوقات فراغت بایستی در عین حال به پدران و مادران امکان دهد تا آنان کار ‌کنند یا درس بخوانند.  ‌

هم مراکز اوقات فراغت کمونی و هم مراکز اوقات فراغت خصوصی وجود دارد. هزینه هر دوی آنها یکسان است. این هزینه بر اساس درآمد شما تعیین می‌شود.


دبیرستان

(Gymnasieskola)

نوجوانانی که دوره دبستان را به پایان رسانده‌اند می‌توانند به دبیرستان بروند. رفتن به دبیرستان داوطلبی است. اکثر نوجوانان در سوئد انتخاب می‌کنند که به دبیرستان بروند.

هم دبیرستان کمونی و هم دبیرستان خصوصی وجود دارد. می‌توان درخواست کرد که دبیرستان مورد نظر و رشته تحصیلی مورد نظر وارد شد. برای نمونه رشته علوم اجتماعی، کودکیاری و اوقات فراغت، رسانه، برق یا رشته علوم طبیعی.

با وجود آنکه دانش آموز می تواند رشته خود را انتخاب کند، اما درس سوئدی، انگلیسی و ریاضیات در همه رشته‌های دبیرستانی وجود دارد. درس‌هائی که در همه رشته‌های دبیرستانی وجود دارند، درس های اصلی نامیده می‌شوند.

رشته‌های دبیرستانی سه ساله هستند و رفتن به دبیرستان رایگان است. بیشتر دبیرستان‌ها ناهار رایگان به دانش آموزان می‌دهند.

برای خواندن اطلاعات بیشتر به این وبگاه مراجعه کنید:


IVIK رشته مقدماتی فردی

برای نوجوانانی که به زبان سوئدی سخن نمی‌گویند، رشته مقدماتی فردی برای مهاجران وجود دارد. نام این رشته IVIK است . این یک رشته دبیرستانی برای نوجوانان ۱۶ تا ۲۰ ساله است که به تازگی اجازه اقامت دریافت کرده‌اند و یا درخواست اجازه اقامت داده‌اند. دانش آموزان رشته مقدماتی فردی درس‌های سوئدی، انگلیسی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی خواهند خواند.


مدرسه ویژه

(Särskola)

مدرسه ویژه، مدرسه‌ای است برای کودکان و نوجوانانی که دارای نارسائی‌های روانی هستند و از اینرو گونه‌ای آموزش سازگار با شرایط خود خواهند گرفت. این آموزش تا حد ممکن پیش خواهد رفت و می‌تواند معادل آموزش دبستان و دبیرستان باشد. یرای این کودکان نیز ۹ سال دبستان اجباری است.

پس از پایان مدرسه ویژه، دانش آموزان می‌توانند در برنامه چهار ساله دبیرستان ویژه درس بخوانند.


مدرسه استثنائی

(Specialskola)

دانش آموزان کر و لال و آنها که دچار اختلال زبان هستند، دشواری بینائی دارند و یا دچار ترکیبی از این نارسائی‌ها هستند، به مدرسه استثنائی می‌روند. مدرسه استثنائی می‌تواند معادل دبستان باشد و این آموزش تا حد ممکن پیش خواهد رفت. این مدرسه تا کلاس ۹ وجود دارد.


آموزش زبان مادری

(Modersmålsundervisning)

زبان مادری یک ماده درسی در دبستان است. کودکان و نوجوانانی که به زبانی غیر از سوئدی سخن می‌گویند می‌توانند از آموزش زبان مادری برخوردار شوند. این نکته در دوره آمادگی، دبستان، مدرسه ویژه و دبیرستان معتبر است.

زبان مادری و فراگیری به هم مربوط هستند. این مهم است که هر کودک یک زبان مادری فرا بگیرد تا بتواند به سادگی رشد کند و سوئدی هم فرا گیرد.

برای درخواست آموزش زبان مادری، بایستی پدر و مادر کودک با دبستان یا با کمون تماس بگیرند.


مشارکت پدر و مادر در امور مدرسه کودک

(Föräldrars delaktighet i sina barns skolgång)

به عنوان پدر و مادر شما حق دارید بدانید چه چیزی در دبستان رخ می‌دهد و وضعیت کودک در دبستان چگونه است. کارکنان بایستی در باره و وضعیت کودک در دبستان و رشد وی با پدر و مادر صحبت کنند. دبستان‌ها از روش‌های گوناگونی برای جلب مشارکت پدران و مادران در امور مدرسه کودک بهره می‌گیرند. برای نمونه از طریق گفتگوهای فصلی، نامه‌های هفتگی، دیدار با پدران و مادران و یا از طریق شورای اولیاء.

گفتگوهای فصلی برای تماس بین اولیاء و آموزگاران مهم هستند. پدران و مادران اطلاعاتی درباره نحوه کار دبستان و چگونگی کار آموزگاران دریافت می‌کنند. آموزگاران نیز این امکان را خواهند داشت که پرسش‌هائی درباره نکات مهم مطرح کنند. برخی دبستان‌ها نیز با نامه‌های هفتگی به پدران و مادران اطلاعات می‌دهند.

دستکم یک بار در هر ترم بایستی کودک و اولیاء با آموزگار اصلی کلاس دیدار داشته باشند و یک گفتگوی فصلی داشته باشند. موضوع این دیدار، وضعیت کودک در دبستان و وضعیت درسی وی در ماده‌های گوناگون درسی و تقویت روند رشد کودک است. این دیدار همچنین درباره مناسبات کودک در رابطه با کودکان دیگر و توانائی به توافق رسیدن وی با کودکان و کارکنان دبستان و درباره رویدادهای احتمالی که برای حل و فصل آنها نیاز به همیاری هست نیزمی باشد.

شورای اولیاء معمولاً از یک یا دو پدر و مادر از هر کلاس دبستان تشکیل شده است. در شورای اولیاء درباره مسائل دبستان گفتگو می‌شود و غالباً چند تن از پدران و مادران به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند و مسئولیت تماس با کارکنان دبستان را خواهند داشت. فعالیت در راستای مسائل دبستان راهی است برای کسب دانش بیشتر درباره فعالیت دبستان و مسائل آموزشی که به نظر شما دارای اهمیت هستند.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter