‫جامعه می تواند کمک و حمایت بدهد‬

(Samhället kan ge stöd)

پلیس، اداره خدمات اجتماعی کمون، امور اضطراری زنان و امور‬ اضطراری مردان به بزرگسالان و کودکانی که در معرض بزهکاری یا تهدید‬ بوده اند کمک و حمایت میدهد‬.

مراکز کشیک:  قربانیان خشونت حق دارند از کمون خود کمک و حمایت بگیرند. حتی کمون‌های زیادی هستند که کمک در اختیار کسانی قرار می‌دهند که خشونت‌ اعمال می‌کنند. در این پایین لینک‌هایی می‌یابید که اطلاعاتی در باره حمایت‌های کمون‌ها در استان استکهلم بشما می‌دهند. همچنین تعداد زیادی مراکز کشیک هستند که کمک و مشاوره در اختیار شما می‌گذارند. بسیاری از این مراکز کشیک، شبانه‌روز باز هستند و کسانی که به این مراکز تلفن می‌کنند می‌توانند ناشناس بمانند.


‫حمایت از کودکان‬

(Stöd för barn)

‫هنگامی یک بزرگسال می بیند که یک کودک در معرض خشونت یا دیگر‬ رفتارهای توهین آمیز قرار دارد بهتر است با اداره خدمات اجتماعی کمون یا‬ با پلیس تماس بگیرد. شما میتوانید ناشناس باشید‬.

‫کودکی که در وضعیت وخیمی باشند میتواند با یک آموزگار یا مددکار در‬ دبستان و یا با بزرگسال دیگری که به وی اعتماد دارد صحبت کند. کودک‬ می‌تواند به سازمان حقوق کودک در اجتماع نیز تماس بگیرد و کمک و حمایت دریافت کند‬.

‫اطلاعات بیشتر و حمایت از کودکان در‬:

• سازمان حقوق کودک در اجتماع‬ www.bris.se :BRIS

‫• تلفن کمک به کودکان :Barnens hjälptelefon‬  (111 116) ساعات کار: همه روزهای هفته، ساعات غروب شما همیشه ناشناس‬ ‫باقی خواهید ماند‬.

‫• کشیک دوست Jourhavande kompis‫تلفن کشیک: (444 222 – 020) ۴۴۴ ۲۲۲ – ۰۴۰،  ساعات کار: اغلب غروبها‬

‫• پذیرش لینا برای نوجوانان ۳۱ تا ۸۱ ساله که در معرض به اصطالح‬ ‫خشونت و ستم ناموسی بودهاند: Linnamottagningen ۲۲ ‫تلفن کشیک: (40 70 40 – 020) ، ساعات کار: همه روزه ساعت ٩ تا‬. www.kvinnonet.net

الکترا Elektra: سازمانی است که به دختران و پسرانی که در معرض ظلم های ناموسی قرار می گیرند http://elektra.fryshuset.se اطلاعات بزبانهای مختلف وجود دارد.


‫حمایت از بزرگسالان‬

(Stöd för kvinnor)

‫زنانی که در معرض خشونت بودهاند میتوانند با اداره خدمات اجتماعی کمون‬ خود، با پلیس یا با کشیک زنان تماس بگیرند. کشیک زنان میتواند حمایت از‬ راه گفتگو و یا کمک حقوقی و کمک عملی برای نمونه در مورد انجام شکایت‬ به پلیس و یا درخواست طلاق به شما بدهد. آنان میتوانند به زنانی که در‬ معرض خشونت بودهاند، مسکن حفاظت شده نیز بدهند‬.

‫برای مردانی که در معرض خشونت بودهاند یا خودشان خشونت یا تهدید به‬ کار برده اند و مایلند رفتار خود را تغییر دهند نیز حمایت وجود دارد از جمله‬ از کشیک مردان یا مرکز بحران برای مردان‬.


برای خواندن اطلاعات بیشتر‬:

(Läs mer)

‫اطلاعات پلیس درباره جرائم در مناسبات خصوصی‬:

www.polisen.se/komtilloss

www.boj.se :کشیک قربانیان جرائم

تلفن: ۲۱۲۰۱٩ – ۰۲۰۰

‌آنان می‌توانند به ۱٩ زبان گوناگون به قربانیان جرائم کمک دهند.

اتحادیه سراسری برای حقوق برابر جنسیتی، مرکز کمک به قربانیان جرائم

www.rfsl.se/stod/ :RFSLs, Stödmottagning (RFSL support service)

www.kvinnofridslinjen.se خط آرامش زنان

تلفن: ۰۵۰ ۵۵۵ – ۰۲۰

شبکه‌ای که می‌تواند به ۴۳ زبان گوناگون به شما کمک دهد Terrafem ترافم،تلفن کشیک: ۰۱۰ ۵۲۱ – ۰۲۰

www.terrafem.org

Somaya kvinno- & tjejjour
Länk till Somaya

از مردان و زنانی که در معرض تعرضات جنسی بوده‌اند و از بستگان آنان حمایت می‌کند.

اتحادیه سراسری کشیک‌های مردان

www.mansjouren.se

اوریگو- مرکز مبارزه با فشارهای ناموسی و خشونت در استان استکهلم

اوریگوبه جوانانی که زیر فشارهای ناموسی قرار دارند و خشونت علیه آنها بکار گرفته می‌شود، حمایت و مشاوره می‌دهد. همچنین آنانی که در اداره‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی با این مسایل کار می‌کنند نیز می‌توانند در کار خود از اوریگو مشاوره و حمایت بگیرند.


 

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter