مردم سالاری و مشارکت

مردم سالاری در سوئد طی ۱۰۰ سال شکل گرفته است. در این بخش از دوره آگاهی‌هایی درباره نحوه تصمیم گیری در

پارلمان سوئد و در کمون‌ دریافت می‌نمایید و اینکه چگونه خود شما می‌توانید مشارکت نموده و کمک کنید

شما یاد می‌گیرید که چگونه می‌توانید در کمون محل سکونت خود در امور مشارکت نمایید و همچنین اینکه چگونه می‌توانید یک

                                                            .گفتمان پیرامون دین، آزادی بیان و حقوق بشر، برقرار نمایید
سوئد چگونه اداره می‌شود و تصمیمات چگونه گرفته می‌شوند؟•

من چکار می‌توانم انجام دهم تا در محل سکونت خود در امور مشارکت نمایم؟•

انجمن‌ها چگونه کار می‌کنند و چه انجمن‌هایی در سوئد وجود دارند؟•

ما چگونه می‌توانیم با عقاید مختلف در کنار هم زندگی کنیم؟•

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter