مردم سالاری و مشارکت

Demokrati och delaktighet

در این بخش از دوره، در مورد چگونگی تصمیم گیری در پارلمان و کمون ها و نیز درباره چگونگی مشارکت و کمک شما به جامعه، یاد می گیرید. همچنین در مورد اینکه چگونه می توانید در کمون و زندگی انجمنی خود مشارکت داشته باشید، بیشتر خواهید آموخت. در این دوره شما همچنین در مورد آزادی بیان و حقوق بشر گفتگو خواهید کرد.

نمونه مسایل مطرح شده در این بخش از دوره:

  • سوئد چگونه اداره می شود؟
  • برای مشارکت در محل زندگی خود چه کار می توانم انجام دهم؟
  • چگونه می توان یک انجمن راه اندازی کرد؟

برگه‌های سمت راست حاوی اطلاعات بیشتر و پیوندهایی به بخش‌هایی از محتوای تحت پوشش این بخش از دوره هستند.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter