راهنمائی و پشتیبانی

Tips och stöd

پس از پایان دوره ”آموزش های اجتماعی” در مورد حقوق و وظایف خود در سوئد و چگونگی ساختار و عملکرد سوئد و کمون خود اطلاعات بیشتری بدست می آورید. همچنین در مورد فرصت های شغلی و تحصیلی خود آگاه شده و با ابزارهایی برای مشارکت بیشتر در جامعه سوئد آشنا شده اید.

در برگه‌های سمت راست، اطلاعات بیشتری در مورد جایی که می‌توانید برای دریافت کمک و پشتیبانی در مورد، برای نمونه یادگیری زبان سوئدی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد جامعه سوئد، مراجعه کنید پیدا خواهید کرد.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter