به سوئد خوش آمدید

 

!Välkommen till Sverige

 

دوره های ”آموزش های اجتماعی” که در استان استکهلم برگزار می شود به چهار بخش تقسیم می شود. بخش اول دوره «به سوئد خوش آمدید» نام دارد. در این بخش بیشتر در مورد  فرهنگ، جغرافیا و تاریخ سوئد یاد خواهید گرفت. همچنین در مورد ارزش‌هایی که جامعه سوئد بر اساس آن‌ها استوار است و چگونگی عملکرد اداره ها و کمون ها در محل زندگی شما بیشتر خواهید آموخت.

نمونه ای از مسایلی که در این بخش از دوره مطرح می شوند:

 

    • اداره مهاجرت و سایر اداره ها چگونه کار می کنند؟
    • جامعه سوئد بر چه ارزش هایی استوار است؟
    • سیستم مراقبت های بهداشتی در سوئد چگونه کار می کند؟

 

برگه های سمت راست حاوی اطلاعات بیشتر و پیوندهایی به بخش هایی از محتوای تحت پوشش در ابتدای دوره هستند.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter