Films for newly arrived

Filmkamera

I flikerna till vänster hittar du olika kategorier av filmer riktat till nyanlända. De flesta av filmerna finns på flera olika språk.


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443