«
Året sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer handlade om traumatiska reaktioner...
»
Fortbildningen för länets samhällskommunikatörer handlade i februari om jämställdhet i...

Fortbildning – Hälsolitteracitet

Första fortbildningen detta årtionde hade temat hälsoitteracitet. Föreläsare vid detta tillfälle arbetar som forskare på ämnet på Uppsala universitet. Länets samhällskommunikatörer och de tjänstepersoner i länets kommuner som var på plats lärde sig mer om vad hälsolitteracitet är, särskilt utsatta grupper och vad som kan göras för att underlätta för personer med begränsad hälsolitteracitet.

Hälsolittteracitet handlar om en persons förmåga att få tag på, förstå, värdera och använda hälsoinformation för att bibehålla och förbättra hälsan. Det är vanligt att en person med begränsad hälsolittercitet exempelvis inte förstår hälsoinformation korrekt, inte följer instruktioner på rätt sätt och över- eller underutnyttjar vården. Samhällskommunikatörerna fick tips om fler metoder som kan vara hjälpsamma i kurserna där det kan finnas deltagare som har begränsad hälsolitteracitet. Det handlade till exempel om att kontrollera förkunskap innan ny information ges och att arbeta aktivt med källkritik i kurserna.

Läs mer:
Den svenska hemsidan om hälsolitteracitet

«
Året sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer handlade om traumatiska reaktioner...
»
Fortbildningen för länets samhällskommunikatörer handlade i februari om jämställdhet i...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter