«
Under fortbildningen i november för länets samhällskommunikatörer befann vi oss i en ny lokal...
»
Första fortbildningen detta årtionde hade temat hälsoitteracitet. Föreläsare vid detta...

Fortbildning – Migrationens påverkan på hälsan

Året sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer handlade om traumatiska reaktioner vid krig, tortyr och flykt. Föreläsaren vid detta tillfälle arbetar som psykolog vid Transkulturellt centrum.

Fortbildningen fokuserade på posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, vad som faktiskt händer i hjärnan hos personer som har PTSD och vad som är viktigt att tänka på vad gäller bemötande gentemot dessa personer. Samhällskommunikatörerna fick även kunskap specifikt om äldre migranter. Det väckte många tankar att ibland kan PTSD utvecklas senare i livet och att det finns en risk att symptomen hos äldre flyktingar misstas detta för demens.

Vi lärde oss även om vilken behandling som finns och kan hjälpa traumatiserade flyktingar samt vart i länet det går att söka vård.

Läs mer:

Migration, psykiskt ohälsa och trauma – ett studiehäfte som Transkulturellt centrum har tagit fram

Hur nyanlända kan landa – en rapport som Röda korsets center för torterade flyktingar har tagit fram

«
Under fortbildningen i november för länets samhällskommunikatörer befann vi oss i en ny lokal...
»
Första fortbildningen detta årtionde hade temat hälsoitteracitet. Föreläsare vid detta...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter