«
Ett ämne som varit efterfrågat av samhällskommunikatörerna är barnuppfostran och barns...
»
Under fortbildningen i maj lärde sig samhällskommunikatörerna och även de kontaktpersoner som...

Fortbildning – Mäns våld mot kvinnor

Fortbildningen i april hade tema mäns våld mot kvinnor, med utbildare från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Vid detta tillfälle fanns förutom länets samhällskommunikatörer även kontaktpersoner från flera kommuner och Länsstyrelsen Stockholm på plats för att ta del av informationen.

Vi lärde oss mer om vad Nationellt centrum mot kvinnofrid gör. De har bland annat en kunskapsbank på sin webbplats med mer information och en webbkurs, se länk nedan. Utbildaren lärde gruppen mer om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, särskild utsatthet och vart man kan vända sig för att få hjälp.

Enligt WHO:s uppskattning från 2013 har 35 procent av alla kvinnor i världen utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än deras partner. För personer som utsätts för våld i en nära relation utsätts de ofta för kontroll genom bland annat isolering och begränsning som ger den utsatta personen ett krympande livsrum. Det finns hjälp att få, både för utsatta, anhöriga och personer som utsätter andra för våld, se länkar nedan.

Läs mer:
Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid
Nationell stödtelefon för personer som utsatts för hot eller någon form av våld – fysiskt, psykiskt eller sexuellt
Nationell telefonlinje för våldsutövare

«
Ett ämne som varit efterfrågat av samhällskommunikatörerna är barnuppfostran och barns...
»
Under fortbildningen i maj lärde sig samhällskommunikatörerna och även de kontaktpersoner som...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter