«
Fortbildningen i april hade tema mäns våld mot kvinnor, med utbildare från Nationellt centrum...
»
Fortbildningen med tema vuxenutbildning var uppdelad i tre delar, Komvux, Sfx och yrkeshögskola....

Fortbildning – Stockholms läns historia

Under fortbildningen i maj lärde sig samhällskommunikatörerna och även de kontaktpersoner som var på plats från fyra av de samverkande kommunerna, om Stockholms läns historia. Föreläsaren kom från Stockholms stadsarkiv, och informerade om historia uppdelat i tre olika delar: migration, demokrati och bostadstillväxt i Stockholms län 1850-2019.

Vi lärde oss mer om hur migrationen till länet har sett ut sedan mitten av 1800-talet. Vi följde även en persons resa, som kom till Sverige och Stockholm i början av 1900-talet från Syrien och senare blev en framgångsrik konditor. Just denna fortbildning, den 24 maj 2019, sammanföll med att det var 100 år sedan riksdagen fattade det formella beslutet att ge kvinnor rösträtt.

Dessutom fick vi besök av Svenska med baby som berättade om sin verksamhet med fokus på vad de ordnar för föräldrar i Stockholms län.

Läs mer:
Fira demokratin
Demokrati200
Stockholms kvinnohistoriska

«
Fortbildningen i april hade tema mäns våld mot kvinnor, med utbildare från Nationellt centrum...
»
Fortbildningen med tema vuxenutbildning var uppdelad i tre delar, Komvux, Sfx och yrkeshögskola....
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter