«
Under fortbildningen i maj lärde sig samhällskommunikatörerna och även de kontaktpersoner som...

Fortbildningen med tema vuxenutbildning var uppdelad i tre delar, Komvux, Sfx och yrkeshögskola....

Fortbildning – Vuxenutbildning

Fortbildningen med tema vuxenutbildning var uppdelad i tre delar, Komvux, Sfx och yrkeshögskola. Föreläsare var studie – och yrkesvägledare från Vuxenutbildningscentrum i Stockholm samt en utredare från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vi lärde oss bland annat om hur de olika utbildningssystemen ser ut, vilken stöttning som studie- och yrkesvägledare erbjuder samt hur det går till att ansöka.

Kurserna i samhällsorientering rullar på under sommaren men fortbildningarna tar en paus i juli. Nästa fortbildning som samhällskommunikatörerna välkomnas till blir den 30 augusti.

Läs mer:
Bristyrken
Myndigheten för yrkeshögskolan

«
Under fortbildningen i maj lärde sig samhällskommunikatörerna och även de kontaktpersoner som...

Fortbildningen med tema vuxenutbildning var uppdelad i tre delar, Komvux, Sfx och yrkeshögskola....

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443