«
Fortbildningen med tema vuxenutbildning var uppdelad i tre delar, Komvux, Sfx och yrkeshögskola....
»
Till septembers fortbildning för samhällskommunikatörerna välkomnades även flera...

Fortbildning – Vaccin och smittsjukdomar

De fortbildningar som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ordnar har haft en paus över sommaren men i slutet av augusti träffades länets samhällskommunikatörer för en fortbildning med temat vaccin och smittsjukdomar. Föreläsaren kom från Smittskydd Stockholm. Hon berättade bland annat för samhällskommunikatörerna om smittvägar, barnvaccinsprogrammet och vad som är extra viktigt att informera personer som är nya i Sverige om detta ämne.

CSO informerade även samhällskommunikatörerna vid detta tillfälle om nyheter som det nya avtalet innebär, som påbörjades den 1 september 2019. Nyheterna innebär exempelvis att kursen i länet kommer att bli längre, från 60 timmar till 80 timmar. Kursen kommer även innehålla ett hälsofrämjande perspektiv, förutom samma aspekter som även tidigare genomsyrat kursen: FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, barnperspektivet och mångfaldsperspektivet.

Nästa fortbildning för samhällskommunikatörerna blir den 20 september.

Läs mer:
Smittskydd Stockholm
Folkhälsomyndigheten

«
Fortbildningen med tema vuxenutbildning var uppdelad i tre delar, Komvux, Sfx och yrkeshögskola....
»
Till septembers fortbildning för samhällskommunikatörerna välkomnades även flera...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter