«
Den sista augusti ordnades första fortbildningen efter ett sommaruppehåll. Temat var...
»
Fortbildningen för samhällskommunikatörer i oktober 2018 handlade om att lära ut om...

Fortbildning – Psykisk ohälsa

I slutet av september ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en heldags fortbildning med tema psykisk ohälsa. Det blev fullt hus då samhällskommunikatörer, hälsokommunikatörer och även tjänstemän från Lidingö och Upplands Väsby fanns på plats denna dag. Föreläsare var från Transkulturellt centrum och Röda Korsets Center för torterade flyktingar.

Många nyanlända har psykisk ohälsa, vilket kan påverkas av händelser både före, under och efter flykten. Orosmoment som kan uppstå efter att man har kommit till Sverige, så som en utdragen asylprocess, oro för anhöriga och ens boendesituation är några av de faktorer som påverkar ens mående. Symptomen kan vara exempelvis ångest, aptitlöshet, huvudvärk eller att bete sig utåtagerande. I flera av samhällsorienteringskurserna möter kursledarna deltagare som har liknande symptom, vilket påverkar kurserna. Under fortbildningen fanns tid för gruppdiskussioner mellan samhälls- och hälsokommunikatörer, så att de kunde dela med sig av erfarenheter och tips till varandra.

Läs mer:
Transkulturellt centrum – erbjuder utbildningar, både fysiska och på webben, om bl.a. psykisk ohälsa och trauma.

Röda korsets center för torterade flyktingar

Uppdrag Psykisk Hälsa – utbildningsfilmer om migration och psykisk hälsa

«
Den sista augusti ordnades första fortbildningen efter ett sommaruppehåll. Temat var...
»
Fortbildningen för samhällskommunikatörer i oktober 2018 handlade om att lära ut om...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter