«
I slutet av september ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en heldags...
»
Under novembers fortbildning fanns socialsekreterare från Stockholm stad på plats för att...

Fortbildning – Lära ut om kontroversiella ämnen

Fortbildningen för samhällskommunikatörer i oktober 2018 handlade om att lära ut om kontroversiella ämnen. En del av informationen som lärs ut i kursen i samhällsorientering kan vara känsligt att prata om för vissa deltagare och ibland blir det diskussioner kring ämnen där alla i klassrummet inte håller med varandra. Det är viktigt att samhällskommunikatörerna inte backar från viktiga diskussionerna och att de är förberedda att ta upp delar som kan vara svåra eller väcka diskussion i klassrummet.

Vilka frågor som anses vara kontroversiella varierar, men samhällsorienteringen berör ämnen som heder, diskriminering och könsstympning för att nämna några ämnen som kan väcka många olika åsikter. Även om vilka ämnen som är svåra att prata om kan variera mellan olika grupper är det viktigt att samhällskommunikatörerna har metoder att arbeta med och generella utgångspunkter som kan användas för att samtalen ska bli givande för alla i klassrummet.

Föreläsaren kom från Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. Tillsammans fick gruppen testa på olika metoder som kan användas när känsliga ämnen tas upp i klassrummet. Ett exempel på material som nämndes var det stöd för lärare i att utveckla undervisning om kontroversiella frågor som Europarådet har tagit fram, se länk nedan.

Läs mer:
Den globala skolan

Europarådets material om att lära ut om kontroversiella frågor

«
I slutet av september ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en heldags...
»
Under novembers fortbildning fanns socialsekreterare från Stockholm stad på plats för att...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter